Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
39 17 33 57

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til sundhed (SHA)

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken under Udgifter til sundhed. Se mere på emnesiden. Derudover indgår tallene i OECD’s årlige publikation Health at a Glance. Data bliver desuden offentliggjort af OECD, Eurostat og WHO.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik: Udgifter til sundhed.

Publikationer

Statistikken bliver publiceret i OECD’s årlige publikation Health at a Glance, hvor data fra statistikken benyttes til at beregne forskellige sundhedsindikatorer. Disse indikatorer bliver beskrevet i Health at a Glance og danner grundlag for sammenligning på tværs af lande.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under 'Udgifter til sundhed' i følgende tabeller:

  • SHA1: Udgifter til sundhed efter funktion, aktør, finansieringskilde og prisenhed

Adgang til mikrodata

Mikrodata er ikke tilgængelig.

Anden tilgængelighed

Leverancer af data sker til Eurostat, der videreformidler data til OECD og WHO. Transmitteret data kan findes i de internationale statistikbanker hos OECD, Eurostat og WHO.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmark Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken publiceres på et niveau, som ikke kræver yderligere diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Statistikken udarbejdes efter guidelines i reference manualen A System of Health Accounts - SHA 2011.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.