Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
39 17 33 57

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til sundhed (SHA)

Statistikken er relevant for fagpersoner og analytikere. Statistikken indgår i OECD’s årlige publikation Health at a Glance og bliver offentliggjort i OECD’s database OECD.Stat Fagpersoner og analytikere benytter statistikken til at danne et detaljeret overblik over forbruget af sundhedsydelser i Danmark.

Brugerbehov

Formålet med statistikken er at bidrage til et internationalt sammenligneligt datagrundlag omkring forbrugsudgifterne til sundhed. OECD benytter statistikken som input til den årlige publikation af Health at a Glance og offentliggør statistikken i OECD’s database OECD.Stat. Nationalt benyttes statistikken af fagpersoner til at danne et overblik over hvordan forbrugsudgifterne fordeler sig på sundhedsområdet i Danmark.

Brugertilfredshed

Der er indsamles på nuværende tidspunkt ikke viden om brugertilfredshed.

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder kravene i forordningen, som de er fremsat af EU. Offentliggørelsen i Statistikbanktabel SHA1 stemmer overens med detaljeringsniveauet i forhold til data som sendes til Eurostat.