Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
39 17 33 57

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til sundhed (SHA)

Indberetningspligten til OECD, Eurostat og WHO blev overtaget fra Sundhedsministeriet i juli 2019. Statistikken er udarbejdet efter fælleseuropæiske guidelines i henhold til manualen System of Health Accounts (SHA2011). Statistikken er fuldt ud sammenlignelig over tid og på tværs af lande for hele tidsperioden.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i overensstemmelse med manualen A System of Health Accounts (SHA2011) guidelines, som er udarbejdet af OECD, Eurostat og WHO. Data offentliggøres af både OECD, Eurostat og WHO. Statistikken er fuldt ud international sammenlignelig med de andre indberettende lande.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er opgjort efter samme metode i hele tidsperioden 2010 og frem i statistikbanken. Data før 2010 kan findes i de internationale databaser og blev indberettet af Sundhedsministeriet. Man skal derfor være yderst forsigtig med at sammenligne med data før 2010, da metoden for tal offentliggjort af Danmarks Statistik for 2010 og frem kan være forskellig fra metoden anvendt ved beregningen af tidligere indberettede år.

Sammenhæng med anden statistik

En stor mængde data stammer fra de offentlige regnskaber, som indgår i nationalregnskabet, hvorfor der er stor sammenhæng hertil. Forskellen mellem opgørelserne skyldes forskelle i SHA klassifikationen og nationalregnskabets begreber. Desuden benyttes forbrugsundersøgelsen for husholdningernes forbrug af sundhedsrelaterede goder og ydelser som input til statistikken, hvorfor der også er en sammenhæng hermed. Forbrugsundersøgelsen indgår også i nationalregnskabet.

Intern konsistens

Statistikken er intern konsistent, hvilket er sikret via afstemninger af transaktioner samt anvendelse af nationalregnskabet som ramme og kildegrundlag.