Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Charlotte Spliid Hansen
39 17 31 77

chh@dst.dk

Hent som PDF

Udenlandsk ejede firmaer

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Udenlandske firmaer i Danmark. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt . Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Tallene offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik Udenlandsk ejede firmaer.

Publikationer

Tallene offentliggøres årligt i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Udenlandske firmaer i Danmark i følgende tabeller:

  • IFATSF1: Udenlandsk ejede firmaer efter branche, land, enhed og tid
  • IFATSF2: Udenlandsk ejede firmaer efter lande, enhed og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Statistikkens grunddata er lagret på årsfiler indeholdende et komplet sæt af variable for hvert eneste firma dækket af statistikken, som kan anvendes til tabeller og til forskningsformål.

Anden tilgængelighed

Statistikkens grunddata er lagret på årsfiler indeholdende et komplet sæt af variable for hvert eneste firma dækket af statistikken. Dette giver stor fleksibilitet mht. anvendelsen, ikke mindst til serviceopgaver.

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte fagkontoret eller DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Praksissen for diskretionering i udarbejdelsen af statistikken er beskrevet i Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Der henvises til Statistik over udenlandske ejede firmaer for årene 2002-2006, der blev offentliggjort i en temapublikation i juni 2009 med titlen Udenlandske firmaer i Danmark.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.