Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Charlotte Spliid Hansen
39 17 31 77

chh@dst.dk

Hent som PDF

Udenlandsk ejede firmaer

Data til denne statistik indsamles fra Nationalbanken, firmaernes officielle regnskaber, det erhvervsstatistiske register (ESR) og den generelle firmastatistik. Oplysningerne anvendes til at opdatere populationen af udenlandsk ejede firmaer og valideres ved at bl.a. at sammenligne oplysninger om ejerskab mellem årene. Fejlsøgt data grupperes efter ejerland og branchegrupper og omsætning og antal ansatte beregnes.

Kilder

Oplysninger fra Nationalbanken, firmaernes officielle regnskab, det erhvervsstatistiske register (ESR) og andre kilder anvendes til at opdatere populationen af dansk og udenlandsk ejede firmaer. Der anvendes desuden oplysninger fra Generel firmastatistik.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Indsamles ved at hente oplysninger fra registre og andre statistikker.

Datavalidering

Oplysninger om udenlandsk ejerskab og omsætninger fejlsøges og sammenlignes mellem årene.

Databehandling

Populationen er dannet på baggrund af oplysninger om ejerskab fra Nationalbanken og firmaernes officielle regnskaber.

Nationalbanken indsamler oplysninger om udenlandske direkte investeringer i Danmark. Danmarks Statistik modtager oplysninger fra Nationalbanken om udenlandsk ejede firmaer i Danmark nemlig om den direkte ejer, ultimative ejer og ejerandel. Nationalbanken indsamler oplysningerne via spørgeskemaundersøgelse.

Som supplement til de oplysninger der er modtaget fra Nationalbanken benyttes oplysninger fra firmaernes officielle regnskab. Disse oplysninger sammen holdes med data fra Nationalbanken. Det Erhvervsstatistiske register (ESR) bliver anvendt til at identificere firmaerne. Firmaer som ikke er udenlandskejede betragtes som danskejede. Fra den Generelle Firmastatistik fås oplysninger om omsætning, antal firmaer og ansatte for alle brancher i den private sektor.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.