Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Charlotte Spliid Hansen
39 17 31 77

chh@dst.dk

Hent som PDF

Udenlandsk ejede firmaer

De udenlandsk ejede firmaer omfatter kun dem, det har været muligt at finde ved hjælp af de anvendte kilder. Der kan derfor være flere udenlandske ejede firmaer end dem, der indgår i denne statistik over udenlandsk ejede firmaer og dette kan have betydning for statistikkens samlede præcision og pålidelighed.

Samlet præcision

De udenlandsk ejede firmaer omfatter kun dem, det har været muligt at finde ved hjælp af ovennævnte kilder. Der kan derfor være flere udenlandske ejede firmaer end dem, der indgår i denne statistik over udenlandsk ejede firmaer og dette kan have betydning for statistikkens samlede præcision og pålidelighed. Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger. Der er ikke udarbejdet kvantitative mål for statistikkens pålidelighed.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger. En kilde til usikkerhed er at der kan være flere udenlandsk ejede firmaer end dem der indgår i denne statistik. En anden kilde til usikkerhed er den usikkerhed, der er knyttet til fra statistikkens kilder. Det drejer sig i særlig grad om Generel firmastatistik.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

De udenlandsk ejede firmaer omfatter kun dem, det har været muligt at finde ved hjælp af ovennævnte kilder. Der kan derfor være flere udenlandske ejede firmaer end dem, der indgår i denne statistik over udenlandsk ejede firmaer og dette kan have betydning for statistikkens samlede kvalitet.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der kan være flere udenlandske ejede firmaer end dem, der indgår i denne statistik over udenlandsk ejede firmaer. Der kan derfor komme revisioner i tidligere offentliggjorte tal.