Gå til sidens indhold

Udenlandsk ejede firmaer

Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget af udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Statistikken anvendes bl.a. til at sætte tal på globaliseringen og danner grundlag for at kunne vurdere den økonomiske globaliserings betydning for det danske erhvervsliv. Statistikken er udarbejdet siden år 2000 og er sammenlignelig fra 2004 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal udenlandsk ejede firmaer i Danmark, deres omsætning og antal ansatte. Statistikken opdeles efter branchegrupper, samt efter hvilket land de udenlandske ejere er fra.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles fra Nationalbanken, firmaernes officielle regnskaber, det erhvervsstatistiske register (ESR) og den generelle firmastatistik. Oplysningerne anvendes til at opdatere populationen af udenlandsk ejede firmaer og valideres ved at bl.a. at sammenligne oplysninger om ejerskab mellem årene. Fejlsøgt data grupperes efter ejerland og branchegrupper og omsætning og antal ansatte beregnes.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af brancheorganisationer, banker, politikere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

De udenlandsk ejede firmaer omfatter kun dem, det har været muligt at finde ved hjælp af de anvendte kilder. Der kan derfor være flere udenlandske ejede firmaer end dem, der indgår i denne statistik over udenlandsk ejede firmaer og dette kan have betydning for statistikkens samlede præcision og pålidelighed.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 21 måneder efter referenceårets afslutning. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden år 2000 men er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2004. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande, der offentliggøres i Eurostat. Statistikken supplerer den Generelle firmastatistik med oplysninger om udenlandsk ejede firmaer.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Udenlandske firmaer i Danmark. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt . Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed