Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, afdelingen for Erhvervsstatistik
Henriette Erichsen
39 17 30 39

hee@dst.dk

Hent som PDF

Transport i rørledninger

Statistikken indsamles årligt fra firmaer med transportaktiviteter i rørledninger i Danmark. Validering af data foretages ved kontrol for væsentlige afvigelser i forhold til tidligere indberetninger samt afvigelser i forhold til produktionen af olie og naturgas.

Kilder

Statistikkens data bliver indberettet af de selskaber, der ejer, kontrollerer eller opererer olie- og gasrørledningerne i Danmark.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles elektronisk via indberetningsportalen Virk.dk.

Datavalidering

Data kontrolleres for væsentlige afvigelser sammenlignet med tidligere rapporterede data samt data for produktionen i olie- og gasfelterne. Den primære effekt på den endelige statistik er eliminering af overlappende indberetninger fra forskellige operatører.

Databehandling

Data indsamles elektronisk i aggregeret form fra dataleverandørerne. Der er ingen imputering. Mængden af olie uden vand beregnes.

Korrektion

Råolie beregnes ekskl. vand, idet det antages, at der er 3 pct. vand i den råolie, der transporteres i rørene.