Gå til sidens indhold

Transport i rørledninger

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, afdelingen for Erhvervsstatistik
Henriette Erichsen
39 17 30 39

hee@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Transport i rørledninger 2022

Statistikken belyser udviklingen i det overordnede rørledningsnet og i transporten af olie og naturgas i rørledninger, med tal fra 1982 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af transport i 1.000 ton og mio. tonkilometer i rørledninger efter produkt, herunder naturgas og naturgas til udlandet, samt råolie inkl. og ekskl. vand.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til statistikken indsamles årligt fra firmaer med transportaktiviteter i rørledninger i Danmarks eksklusive økonomiske zone. Validering af data foretages ved kontrol for væsentlige afvigelser i forhold til tidligere indberetninger samt afvigelser i forhold til produktionen af olie og naturgas.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant i forhold til at komplettere de øvrige transportstatistikker således, at alle transportformer er dækket. Statistikken dækker de samme primære variable som de øvrige transportstatistikker: transportarbejdet, infrastruktur og investeringer.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på en totaltælling hos få og store aktører med 100 pct. svarrate. Den transporterede mængde er i god overensstemmelse med oplysninger om produktionen af olie og naturgas.

Der er foretages sjældent revisioner i tidligere år og forekommer kun, hvis der findes fejl i indberetningerne, som påvirker tidligere år.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives mellem 250 og 300 dage efter referenceårets udløb.

Statistikken er fra 2011 blevet offentliggjort på det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes efter fælles europæiske retningslinjer og er sammenlignelig med statistik fra det øvrige EU.

Der findes en konsistent tidsserie fra 1982.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres årligt i tabeller i Statistikbanken under henholdsvis Godstransport og Trafik og infrastruktur.

Der publiceres også udvalgte serier i den tværgående publikation Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed