Gå til sidens indhold

Transport i rørledninger

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, afdelingen for Erhvervsstatistik
Henriette Erichsen
39 17 30 39

hee@dst.dk

Hent som PDF

Transport i rørledninger

Formålet med statistikken om transport af olie og gas i rørledninger er at belyse udviklingen i det overordnede rørledningsnet og i transporten af olie og naturgas.

Statistikken er blevet udarbejdet siden 1982 og blev første gang publiceret i temapublikationen Transport 2000. Fra tællingsåret 2001 offentliggøres statistikken årligt.

Indhold

Statistikken belyser rørledningsnettet samt transporten i olie- og gasrørledninger.

De væsentligste variable er den transporterede mængde olie og gas, samt længden af og investeringerne i rørledningsnettet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken indsamles årligt fra firmaer med transportaktiviteter i rørledninger i Danmark. Validering af data foretages ved kontrol for væsentlige afvigelser i forhold til tidligere indberetninger samt afvigelser i forhold til produktionen af olie og naturgas.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant i forhold til at komplettere de øvrige transportstatistikker således, at alle transportformer er dækket. Statistikken dækker de samme primære variable som de øvrige transportstatistikker: transportarbejdet, infrastruktur og investeringer.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på en totaltælling hos få og store aktører med 100 pct. svarrate. Den transporterede mængde er i god overensstemmelse med oplysninger om produktionen af olie og naturgas.

Der er foretages sjældent revisioner i tidligere år.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives mellem 250 og 300 dage efter referenceårets udløb.

Statistikken er fra 2011 blevet offentliggjort på det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes efter Eurostats retningslinjer og er sammenlignelig med øvrig EU-statistik.

Der findes en konsistent tidsserie fra 1982.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres årligt i tabeller i Statistikbanken.

Der publiceres også udvalgte serier i de tværgående publikationer: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed