Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, afdelingen for Erhvervsstatistik
Henriette Erichsen
39 17 30 39

hee@dst.dk

Hent som PDF

Transport i rørledninger

Statistikken udarbejdes efter Eurostats retningslinjer og er sammenlignelig med øvrig EU-statistik.

Der findes en konsistent tidsserie fra 1982.

International sammenlignelighed

Eurostat offentliggør transport i rørledninger, som indberettes af de medlemsstater, der udarbejder statistikken.

Sammenlignelighed over tid

De årlige opgørelser fra 1982 og frem er fuldt sammenlignelige.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke anden direkte sammenlignelig statistik. Energistyrelsen offentliggør dog produktionsdata for produktionsplatformene, hvor en stor del transporteres med rørledningerne.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.