Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Svinebestanden

Data til opgørelsen af svinebestanden indsamles via elekroniske spørgeskemaer eller system-til-system løsningen ArgoSofts Winsvin. Der er udvalgt en stikprøve på 2.200 landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin i følge det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). De indberettede data fejlsøges, hvorefter de fejlsøgte data opregnes til populationen af svin. Stikprøven er inddelt i grupper efter det totale antal svin og typer af svin på den enkelte bedrift. Bedrifter med mange svin er med i statistikken. De indberettede data fejlsøges, hvorefter de fejlsøgte data opregnes til populationen af svin.

Kilder

Data indsamles fra en stikprøve, som 1. april 2019 var på 3.156 landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin ifølge det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) (CHR)[https://chr.fvst.dk]. Oplysningerne indsamles overvejende via elektroniske spørgeskemaer på http://www.Virk.dk. Andre indberetter via system-til-system løsning med hjælp af AgroSoft programmerne PigVision eller http://WinPig.Net.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles hvert kvartal.

Indsamlingsmetode

Indsamlingen af data til denne statistik, gør primært brug af den fællesoffentlige digitale indgang http://www.Virk.dk. Danmarks Statistik uploader spørgeskemaer til respondenterne, hvori de bedes indberette data til statistikken. Blanket til indberetning og vejledning kan findes på Informationssiden . Andre indberetter data via system-til-system løsningen ArgroSoft Winsvin.

Datavalidering

Statistikken gennemgår en fejlsøgning i flere faser:

  1. Ved online-indberetningen sikres, at alle spørgsmål er besvaret.
  2. I næste fase behandles de indkomne besvarelser i en database, hvor alle gennemgår et fejlsøgningsprogram. Fejl rettes og i nogle tilfælde efter telefonisk kontakt til landmanden.
  3. I sidste fase undersøges de opregnede tal, og ekstreme udviklinger udses i form af store stigninger eller store fald. Her vil det ofte være muligt at finde nogle få, men grove fejl, som man af den ene eller anden grund har overset i de to første faser.

Databehandling

Statistikken gennemgår en fejlsøgning, som kan beskrives som følgende:

  1. Ved online-indberetningen er en simpel fejlsøgning, som sikre at indberetterne gøres opmærksom på usandsynlige data, således at de rettes af indberetteren.
  2. De indkommende besvarelser behandles i et fejlsøgningssystem, hvor data fejlsøges ved fx at sammenligne data med data fra de seneste indberetninger. Fejl rettes med det samme, i nogle tilfælde efter telefonisk kontakt til landmanden.
  3. Det indsamlede data opregnes til populationen vha. SAS programmet CLAN. I forbindelse med opregningen dannes diverse opgørelser, hvor det er muligt at se ekstreme data i form af store stigninger eller store fald. Her vil det være muligt at finde nogle få, men grove fejl, som man af den ene eller anden grund har overset i de to første faser.
  4. Endeligt ses på de opregnede tal på de enkelte grupper af svin fordelt geografisk på landbrugslandsdele i forhold til seneste kvartal og sidste år.

Ved dannelse af populationen medtages ikke bedrifter under konkurs og betalingsstandsning, da Danmarks Statistik ikke må spørge disse. Hvis der sker konkurs, betalingsstandsning mv. efter bedriften er udtaget til stikprøven, kontrolleres i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) om der forsat er svin på ejendommen. Hvis der ikke mere er svin på ejendommen, indberettes der nul svin. Hvis der forsat er svin på ejendommen if. CHR, vurderes det individuelt om seneste data fra tidligere tælling kan anvendes. Hvis dette ikke er muligt, indgår enheden ikke i opregningen.

Ved bortfald udgår bedriften af stikprøven, og opregningen hæves tilsvarende for det pågældende stratum. Der regnes med et bortfald på 5-10 pct.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.