Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Svinebestanden

Svinebestanden offentliggøres hvert kvartal i Statistikbanken, som svin i alt og søer i alt opgjort i tusind stk. Statistikken opgøres yderligere i 10 undergrupper, bl.a. avlssøer, pattegrise hos søerne, smågrise og slagtesvin. Der foretages en sæsonkorrektion af det totale antal svin. Det er en stikprøvebaseret statistik, som er baseret på indberetninger fra landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin, ifølge det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). Bestanden opgøres den første dag i hvert kvartal.

Indholdsbeskrivelse

Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Statistikken opgøres den første dag i hvert kvartal. Den er baseret på en stikprøve af indberetninger fra landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin, ifølge det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). Antallet af svin er opgjort på 10 grupper samt en total for bestanden af søer. Der foretages endvidere en sæsonkorrektion af det totale antal svin.

Grupperinger og klassifikationer

Svinebestanden grupperes som svin i alt og søer i alt. Derudover grupperes bestanden ydereligere i følgende 10 undergrupper: - Avlsorner - Sopolte (50 kg-) til avl - Gylte (1. gangs drægtige) - Drægtige søer, andre - Goldsøer - Diegivende søer - Pattegrise hos søer - Fravænnede svin under 50 kg - Slagtesvin (50 kg -) - Orner og søer til slagtning

Sektordækning

Landbrugssektoren.

Begreber og definitioner

Andre drægtige søer: Søer, der er løbet, selvom drægtighed ikke kan påvises.

Avlsorner: Orner på 50 kg og over bestemt for avl.

Diegivende søer: Søer med pattegrise.

Første gang drægtige søer (gylte): Sogrise, der er løbet, selvom drægtighed ikke kan påvises.

Goldsøer: Søer der hverken er løbet eller diegivende, men som skal løbes på ny.

Orner og søer til slagtning: Søer, der hverken er drægtige eller diegivende og som ikke skal løbes på ny, samt orner til slagtning.

Sopolte til avl: Sogrise (sopolte) over 50 kg bestemt for avl, hvis de ikke er løbet.

Svin: Svin er defineret som tamdyr af arten Sus scrofa domesticus.

Svin i alt: Total antal svin i Danmark.

Søer i alt: Sum af Gylte, Andre drægtige søer, Diegivende søer og Goldsøer.

Enheder

Antal svin offentliggøres i 1.000 stk.

Population

Det totale antal svin i Danmark

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra første kvartal 1998 (1. januar 1998) og frem. Ældre tidserier beskrives under punktet Sammenlignelighed over tid.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal svin i 1.000 stk.

Referencetid

Tællingsdagen er den første dag i hvert kvartal, dvs. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om Danmarks Statistik § 8.

Statistikken falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1165/2008 af den 19. november 2008 om statistikker om husdyrbestande og kødproduktion.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er i 2014 beregnet til 600.000 kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.