Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Svinebestanden

Opgørelsen anvendes af landbrugets organisationer, Miljø- og Fødevareministeriet samt EU som grundlag for udarbejdelse af prognoser over kommende slagtninger af svin. Antallet af svin anvendes ligeledes i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser.

Brugerbehov

Opgørelsen af svinebestanden er af stor interesse for landbrugets organisationer som fx Landbrug & Fødevarer, slagterivirksomheder, Miljø- og Fødevareministeriet, EU, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, samt interesserede borgere i bred almindelighed. Svinebestanden danner bl.a. grundlag for udarbejdelse af prognoser for slagtninger af svin. Antallet af svin anvendes ligeledes i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistik er løbende i kontakt med brugerne af denne statistik.

Fuldstændighed af data

Statistikken lever op til kravene i EU-forordningen 1165/2008.