Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Svinebestanden

Statistikken udgives halvårligt i Nyt fra Danmarks Statistik og offentliggøres kvartalsvist i statistikbanken under Husdyr. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt og indtil 2017 i Statistisk Årbog. Se mere på statistikkens emneside. Historisk data findes i Husdyrbestanden (historisk) efter husdyrtype (1920-1981).

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Svinebestanden offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. Svinebestanden.

Publikationer

Data offentliggøres i Statistisk Tiårsoversigten og Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i følgende tabel:

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til de bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

Der leveres hvert halve år data til EU´s statistikbureau, Eurostat. Her leveres dog også nogle specielle aggregater, som ikke offentliggøres nationalt.

Data for samtlige EU-lande kan findes på Eurostats hjemmeside Eurostats databank.

Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene, idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af Svinebestanden følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Svinebestanden offentliggøres ikke på et detaljerings niveau der nødvendiggør diskretionering. I udarbejdelsen af Svinebestanden følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.