Gå til sidens indhold

Svine­bestanden

OBS: Virksomheder skal skifte til MitID Erhverv senest 30. juni 2023, hvor NemID ophører. Hjælp til MitID.

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 10 minutter på denne indberetning.

Nem adgang uden MitID/NemID

Indberet uden MitID/NemID

Læs mere under:
”Hvordan kan jeg indberette?”

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter danske bedrifter hvert kvartal deres bestand af svin fordelt på 10 undergrupper. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i bestand af søer og udarbejde prognoser over kommende slagtninger. Statistikken udarbejdes i alle EU-lande i henhold til EU-lovgivning. Statistikken bruges af økonomer, politiske beslutningstagere, forskere og slagterier. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning
Tællingsdag Frist
01. januar 2023 (1. kvt.) 06. januar 2023
01. april 2023 (2. kvt.) 05. april 2023
01. juli 2023 (3. kvt.) 06. juli 2023
01. oktober 2023 (4. kvt.) 06. oktober 2023

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her indberetter bedrifter deres bestand af svin fordelt på avlsorner, sopolte, gylte, drægtige søer, goldsøer, diegivende søer, pattegrise, fravænnede svin, slagtesvin samt orner og søer til slagtning.

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.

OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Svinebestanden (PDF - kladde).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 10 minutter.

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 10 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv/NemID. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID/NemID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING ovenfor, og indberet med MitID Erhverv/NemID.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv/NemID.

Vælg INDBERET UDEN MITID/NEMID ovenfor og gå direkte til indberetning uden MitID/NemID.

  • Nem adgang åbner blanketten for den seneste måned.
  • Tast virksomhedens CVR-nr., og det journalnr., som står i anmodningen om indberetning.
  • I kan også starte indberetning via det direkte link i anmodningen.
  • Bemærk: Ved adgang uden MitID/NemID, bør I udfylde og indsende data i én arbejdsgang, da data ikke gemmes, hvis I afbryder, før I indsender. Det er desuden ikke muligt at genåbne eller rette efter indsendelse. Endvidere kan der kun indberettes for indeværende periode, og ikke for tidligere indberetninger I mangler.

Der kan også indberettes via AgroSofts WinSvin.

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet. Denne statistik udarbejdes i henhold til EU-Rådets forordning nr. 1165/2008.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Hvert år er ca. 1.700 virksomheder pligtige til kvartalsvis indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Der er udvalgt en stikprøve på omkring 1.700 landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin i følge Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Stikprøven er opdelt efter det totale antal svin og typer af svin på den enkelte bedrift. Bedrifter med mange svin bliver udvalgt hver gang.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.


Seneste "Nyt fra statistikken"

Laveste svinebestand i 25 år

8. februar 2023

Laveste svinebestand i 25 år

Bestanden af svin i Danmark var på 11,5 mio. stk. 1. januar 2023. Det er 1,6 mio. færre svin end på samme tidspunkt sidste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bestanden af husdyr'


Emneside: Svinebestanden. 

Statistikdokumentation: Svinebestanden. 

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist