Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Siri Dencker
21 45 34 92

sen@dst.dk

Hent som PDF

Sociale ydelser til ældre

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet 'Levevilkår'. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Sociale ydelser til ældre. Se mere på emnesiden for Sociale ydelser til ældre.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives en gang om året i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet 'Levevilkår'.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Årbog indtil 2017.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Ældreområdet, Sociale ydelser til ældre i følgende tabeller:

Sociale ydelser til ældre

 • REHAB19: Modtagere af rehabilitering efter område, tid, alder og køn

 • VH33: Leverandører af privat hjemmehjælp efter område og tid

 • AED08: Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning efter område, ydelsestype, alder, køn og tid

 • AED10: Modtagere af forebyggende hjemmebesøg, efter område, hjemmebesøg, alder, køn og tid

 • AED19A: Indlæggelser og sengeliggetid for personer 67 år og derover, efter område, enhed, diagnose og tid

 • AED20: Genindlæggelser for personer 67 år og derover, efter område, enhed, diagnose og tid

 • AED21: Serviceindikatorer (pct. af befolkningen) efter område, serviceydelser og tid

Visiteret hjælp i eget hjem

 • AED022: Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer pr. uge) efter område, ydelsestype, alder, køn og tid

 • AED021: Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer, ugentligt gennemsnit pr. modtager) efter område, ydelsestype, alder, køn og tid

 • AED06: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, efter område, ydelsestype, timer pr. uge, alder, køn og tid
 • AED14: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der skifter leverandør efter område, ydelsestype, alder, køn og tid
 • AED12: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør efter område, ydelsestype, alder, køn og tid
 • AED13: Førstegangsvisiterede, frit valg, der benytter privat leverandør efter område, ydelsestype, alder, køn og tid

Leveret hjælp i eget hjem - AED01: Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer pr. uge) efter område, ydelsestype, alder, køn og tid

 • AED02: Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer, ugentligt gennemsnit) efter område, ydelsestype, alder, køn og tid

 • AED023: Modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg, efter område, ydelsestype, timer pr. uge, alder, køn og tid

 • AED012: Modtagere af leveret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør efter område, ydelsestype, alder, køn og tid

Boliger til ældre

 • AED16: Frit boligvalg og gennemsnitlig ventetid til plejehjem og plejeboliger for personer 67 år og derover efter enhed, område og tid
 • AED07: Modtagere af hjemmehjælp, plejehjem og plejebolig, efter område, alder, køn og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens Micro-data gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte fagkontoret eller DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

For liggetid og genindlæggelser er der foretaget diskretionering, hvor kommuner med færre end 5 observationer (dvs. 1-4 observationer) er diskretioneret. Kommuner med 0 observationer bliver ikke diskretioneret. Ved beregning af frekvenser, hvor nævneren er mellem 5-9 er frekvensen diskretioneret, da en frekvens baseret på en lav nævner vil ofte ikke være retvisende. Antal udskrivninger og sengedage på regions- og landsniveau rundes op/ned til nærmeste 5, da de indgår på mindre aggregeringsniveau i kommune tabeller og kan muligvis gøre det muligt at regne sig frem til, hvor mange personer, der gemmer sig bag et diskretioneret tal. For genindlæggelser er der ligeledes rundet op/ned til nærmeste 5. De resterende statistikker offentliggøres på et niveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Beskrivelse inkl. eksempel på hvorledes førstegangsvisiterede hjemmehjælpsmodtagere, der benytter privat leverandør beregnes findes i notatet beregning af førstegangsvisiterede, der benytter privat leverandør

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.