Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Siri Dencker
21 45 34 92

sen@dst.dk

Hent som PDF

Sociale ydelser til ældre

Myndighederne og offentlige institutioner og befolkningen anvender indikatorerne til analyser, forskning, debat mv. Der er lagt vægt på at sikre en mere valid dokumentation på ældreområdet end tidligere. Dette opnås ved bl.a. at hente oplysningerne direkte fra kommunernes omsorgssystemer (EOJ), som opdateres løbende i forbindelse med kommunernes sagsbehandling.

Brugerbehov

Centrale brugere af statistikken er ministerier, styrelser, kommuner, regioner, kommunale organisationer, fagforeninger, interesseorganisationer, konsulentfirmaer, private virksomheder, forskere, journalister, studerende og borgere.

Statistikken kan bruges til planlægning, analyse, redegørelser, forskning, artikler, offentlig debat og lovforberedelse.

Der er i etableringen af statistikken, lagt særlig vægt på, at indikatorerne både skal tjene et lokalt og et nationalt hensyn. Statistikken skal levere input til at give regeringen og Folketinget et bedre overblik over indsats, resultater og effekt på ældreområdet. For at sikre en høj datakvalitet er det tilstræbt, at den nationale dokumentation er baseret på data, der har en lokal anvendelse.

Brugertilfredshed

En arbejdsgruppe med Danmarks Statistik, KL, Social-, Bolig-, og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen behandler bl.a. brugernes behov og tilfredshed med statistikken

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.