Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Birgitte Lundstrøm
39 17 34 01

bls@dst.dk

Hent som PDF

Sociale ressourcer

Statistikken anvendes primært af ministerier og styrelser mv. som grundlag for opgørelser og planlægning af kapacitet og belægningen inden for det sociale område. Statistikken tilrettelægges i tæt samarbejde med de centrale brugere, hvilket gør at statistikken løbende rettes til så brugernes behov mødes.

Brugerbehov

De mest almindelige brugere er ministerier, styrelser, kommuner, regioner, kommunale organisationer, fagforeninger, interesseorganisationer, konsulentfirmaer, private virksomheder, forskere og studerende. Statistikken anvendes til vurdering af sociale forhold, planlægning, analyse, redegørelser, forskning, offentlig debat samt lovforberedelse.

Brugertilfredshed

Der afholdes hvert år et møde, hvor de centrale brugere af statistikken inviteres. Mødets indhold er primært ændringer til statistikken, men også brugertilfredshed med statistikken og eventuelle ønsker til ændringer i den service statistikkontoret leverer til brugerne af statistikken.

Fuldstændighed af data

Statistikken indgår ikke i en EU-forordning.