Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Heidi Sørensen
39 17 35 62

hsn@dst.dk

Hent som PDF

Skibsfarten på danske havne

Kvartalsstatistikken offentliggøres ca. 70 dage efter kvartalets afslutning. Årstal offentliggøres ca. 130 dage efter årets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelse i forhold til det forudannoncerede tidspunkt.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken offentliggøres kvartalsvis og årligt. Udgivelsestiden for de kvartalsvise tal er ca. 55 dage efter referencekvartalets udløb.

Publikationspunktlighed

Siden referenceperioden 1. kvartal 2013 er statistikken blevet publiceret uden forsinkelse i forhold til det forhåndsannoncerede tidspunkt.