Gå til sidens indhold

Renter og aktieindeks

Formålet med denne statistik er at belyse udviklingen i renter og aktieindeks i de finansielle markeder. Det er primært til analysemæssigt formål at tallene publiceres i Danmarks Statistik. For dagsaktuelle tal henvises til Københavns Fondsbørs eller den øvrige presse, der dækker dette statistikområde.

Indhold

Statistikken omfatter bl.a. udvalgte pengemarkedsrenter, effektive obligationsrenter på de toneangivende obligationer og Københavns fondsbørs aktieindeks.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der er ikke tale om en primærstatistik. Alle oplysninger indsamles og offentliggøres af andre myndigheder, hvorfor der ikke foretages nogen statistisk behandling af data.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken henvender sig til alle med interesse for området, herunder offentlige myndigheder, erhvervsliv, uddannelsessektoren og den brede offentlighed.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Tallene stammer direkte fra observationer i de finansielle markeder. De offentliggjorte tal er derfor ikke baseret på beregninger og der foretages ingen estimeringer. På den måde gengiver statistikkernes resultater de faktiske historiske værdier i markederne, der ikke senere revideres. For yderligere information henvises til de myndigheder der indsamler grundoplysningerne.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Udgivelsestiden er 20 til 45 dage efter referenceperiodens udløb afhængigt af tabellen. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er generelt høj sammenlignelighed over tid, der kan dog være enkelte problemer med sammenligneligheden for nogle tidsserier i statistikken. For sammenligninger på tværs af lande bør der rettes henvendelse til den pågældende myndighed, der indsamler grundoplysningerne.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Alle tal offentliggøres i Statistikbanken i følgende tabeller: Nationalbankens rentesatser, pengemarkedsrentesatser samt obligationsrentegennemsnittet, Aktieindeks, Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne, Effektiv obligationsrente og Effektiv rente af statsobligationer.

Læs mere om tilgængelighed