Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Renter og aktieindeks

Der er generelt høj sammenlignelighed over tid, der kan dog være enkelte problemer med sammenligneligheden for nogle tidsserier i statistikken. For sammenligninger på tværs af lande bør der rettes henvendelse til den pågældende myndighed, der indsamler grundoplysningerne.

International sammenlignelighed

Lignende statistik vil være at finde for andre lande.

Sammenlignelighed over tid

Vedrørende tabel MPK3: Fra 2003 omfatter effektiv pantebrevsrente ultimo, cirkulerende pantebreve med restløbetid på 20 år inden for 80 pct. af handelsværdien nominel rente på 7 pct. p.a., og en årlig ydelse på 8,87 pct. af hovedstolen.

Vedrørende tabel MPK18: Fra og med 2013K4 er datagrundlaget for statistikken ændret. Dette har medført niveauændringer, som afspejler sig i gennemsnitsrenterne i grupperne S141+S142 og i S143-S145. Statistikken bygger på MFI-statistikken, der indsamles og udgives af Nationalbanken. Nationalbanken indsamler nu mere detaljerede oplysninger og har tilpasset den til den nye fælleseuropæiske nationalregnskabsmanual (ESA2010). For mere information kontakt Nationalbanken.

Sammenhæng med anden statistik

Fondsbørsen, Finansrådet og Nationalbanken offentliggør tilsvarende statistik.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.