Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Renter og aktieindeks

Der er ikke tale om en primærstatistik. Alle oplysninger indsamles og offentliggøres af andre myndigheder, hvorfor der ikke foretages nogen statistisk behandling af data.

Kilder

Danmarks Nationalbank (pengemarkedsrentesatser, valutareserve, pengeinstitutternes udlandsstilling, pengemængde og valutakurser), Københavns Fondsbørs (effektiv obligationsrente, aktieindeks), Finansrådet og Den Internationale Monetære Fond/IMF (kurs og effektiv rente for typiske pantebreve).

Indsamlingshyppighed

Månedlig, kvartalsvis (opdateres månedligt i statistikbanken) og årlig - afhængig af de enkelte komponenter.

Indsamlingsmetode

Da alle tal er offentliggjort af andre myndigheder indhentes data via de respektive myndigheders hjemmesider.

Datavalidering

Hvis de indsamlede tal er væsentlig anderledes i forhold til forrige perioder rettes en forespørgsel til den konkrete myndighed om korrektheden af dette tal.

Databehandling

Alle oplysninger indsamles og offentliggøres af andre myndigheder, hvorfor der ikke foretages nogen statistisk behandling af data.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.