Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Renter og aktieindeks

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres ikke længere i NYT fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Tallene indgår i:

Statistikbanken

Tallene offentliggøres i Statistikbanken under emnet Penge og kapitalmarked, Rente- og kursudvikling, Renter og aktieindeks, i følgende tabeller:

  • MPK3: Nationalbankens rentesatser, pengemarkedsrentesatser samt obligationsrentegennemsnittet
  • MPK13: Aktieindeks
  • MPK18: Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne
  • MPK22: Effektiv obligationsrente
  • MPK100: Effektiv rente af statsobligationer

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet opbevares ikke i Danmarks Statistik men hos de forskellige dataproducenter.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Der henvises til producenterne af opgørelserne.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.