Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for tjenester

Producentprisindeks for tjenester fungerer som deflator, økonomisk nøgletal og konjunkturindikator, der anvendes i forbindelse med vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling. De primære brugere af statistikken er det danske nationalregnskab, som anvender indekset som deflator i deres fastprisberegninger. Derudover anvendes det af offentlige og private beslutningstagere til bl.a. kontraktregulering

Brugerbehov

Producentprisindeks for tjenester anvendes i deflator øjemed til at tage højde for prisændringer i andre økonomiske tidserier. Nationalregnskabet anvender indekset til dets fastprisberegninger som er et led i beregningen af den realøkonomiske udvikling i Danmark inden for de forskellige brancher.

Indeksene fungerer også som er et økonomisk nøgletal og konjunkturindikator, der primært anvendes af fagpersoner og analytikere, i forbindelse med vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling. Internationalt bruger Eurostat indeksene, til at sammenligne prisudviklinger medlemsstaterne imellem.

Brugertilfredshed

Den primære bruger af denne statistik er det danske nationalregnskab. Af denne grund er statistikkens hovedformål at være deflator til fastprisberegninger. Dette forhold har implikationer i forhold til valg af stikprøve, da der er fokus på at dække så meget omsætning som muligt, frem for at afspejle typiske prisudviklinger, som man kender det fra forbrugerprisindekset. Der føres løbende dialog med nationalregnskabet, i forhold til kvalitet og brugertilfredshed.

Der er også eksterne beslutningstagere, som anvender statistikken til kontraktregulering, samt til at overvåge prisudviklingerne i de offentliggjorte brancher. Der har været efterspørgsel efter mere detaljerede prisindeks for specifikke brancher, end der på nuværende tidspunkt offentliggøres i Statistikbanken. Danmarks Statistik er i gang med at se på mulighederne for mere detaljerede brancheindeks.

Der afholdes periodisk et kontaktudvalgsmøde om prisindeks mellem Danmarks Statistik og medlemmer af udvalget. Kontaktudvalgsmøderne afholdes i samarbejde med forbrugerprisindeksene, samt statistikkerne for købekraftspariteter og prisniveauindeks. Dog er det sidst holdt i 2015. Medlemmerne af udvalget er; Finansministeriet, Økonomi- og indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Medlemskredsen kan ændres efter behov.

Fuldstændighed af data

Nogle brancheindeks offentliggøres ikke pga. diskretioneringshensyn eller fordi de er under udvikling. Statistikken er omfattet af krav fra EU mht. bl.a. branchedækning, detaljeringsgrad, hyppighed og udgivelsestider. Danmarks Statistik opfylder alle disse krav. Det offentliggjorte indeks opfylder alle krav fra gældende forordninger. Danmarks statistik producerer også et nyt indeks, der opfylder krav fra en ny forordning, der træder i kraft 1 kvartal 2023, som beskrevet i sektion 2.13. De nye indeks produceres og sendes til Eurostat, men offentliggøres hverken af Danmarks Statistik endnu. Derudover deltager Danmarks Statistik aktivt i eksplorativt arbejde, med at udvide antallet af brancher der dækkes af Producentprisindeks for tjenester.