Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for tjenester

Statistikken offentliggøres kvartalsvist, ca. 1,5 måned efter referenceperiodens afslutning, så vidt muligt den 15. i måneden, eller den første arbejdsdag herefter. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken udkommer hvert kvartal. Et givet kvartal offentliggøres ca. 1,5 måned efter det aktuelle kvartal, så vidt muligt den 15. i måneden eller den første arbejdsdag herefter. Der offentliggøres kun endelige tal.

Publikationspunktlighed

Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.