Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Rå -og hjælpestoffer i tabellerne PEST1 og PEST2.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt Nyt for denne statistik.

Publikationer

Statistikken udgives kun i statistikbanken og ikke i publikationer.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Rå- og hjælpestoffer i følgende tabeller:

  • PEST1: Salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt behandlingshyppighed efter pesticidgruppe, måleenhed og tid
  • PEST2: Det samlede pesticidsalg efter pesticidtype, måleenhed og tid

Adgang til mikrodata

Danmarks statistik råder ikke over mikrodata.

Anden tilgængelighed

Mijøstyrelsens hjemmeside

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et niveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation foreligger i internt word-dokument.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.