Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl

Statistikken dækker behovet for oplysninger om hvilke stoffer og hvilke mængder bekæmpelsesmidler der anvendes. Disse oplysninger bruges sammen med den dokumentation, der benyttes i forbindelse med godkendelse af bekæmpelsesmidler, som en afgørende forudsætning for at kunne vurdere nogle af de miljø- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med at anvende midlerne.

Brugerbehov

Brugere: Kommuner, amter, ministerier, organisationer, internationale organisationer, pressen, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt privatpersoner, som har interesse i pesticidsalget til landbruget. Anvendelsesområder: Oplysninger om hvilke stoffer og hvilke mængder bekæmpelsesmidler, der anvendes, er, sammen med den dokumentation, der benyttes i forbindelse med godkendelse af bekæmpelsesmidler, en afgørende forudsætning for at kunne vurdere nogle af de miljø- og sundshedsmæssige risici, der er forbundet med at anvende midlerne.

Klima- og Energiministeriet anvender bekæmpelsesmiddelstatistikken i forbindelse med løsning af en lang række varierende opgaver. Til forskningsmæssige formål benyttes størrelsen af salget ofte som et af kriterierne for udvælgelse af produkter/stoffer til forskningsprojekter. Offentligheden og Folketinget har en stor interesse i viden om bekæmpelsesmidler, herunder data om solgte mængder og behandlingshyppighed.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget nogen undersøgelse af brugertilfredsheden, men ud fra den løbende kontakt med brugerne er hovedindtrykket en høj grad af tilfredshed.

Fuldstændighed af data

Registerbaseret data leveret af Klima- og Energiministeriet.