Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl

Data indsamles af Miljøstyrelsen

Kilder

Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik som udgives årligt. Miljøstyrelsen indsamler det årlige salg af bekæmpelsesmidler fra alle danske godkendelsesindehavere. Det er en statistik over det totale samlede salg og aktivstoffer for samtlige bekæmpelsesmidler, dvs. plantebeskyttelsesmidler, midler til træbeskyttelse samt midler til anden anvendelse såsom rottebekæmpelse, papirfremstilling etc. For statistikken over landbrugets pesticidanvendelse indgår kun plantebeskyttelsesmidler, der anvendes inden for landbruget. Cowi-Consult har ud fra de solgte produkter beregnet hvor meget, der anvendes i landbruget.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik er tilgængelig på deres hjemmeside.

Datavalidering

I forbindelse med at data indlægges i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase undersøges det, om produktmængden stemmer overens med mængden af aktivstoffer.

Salgstallene for de enkelte aktivstoffer samt for de enkelte hovedgrupper sammenholdes med salgstallene for de foregående år.

Danmarks Statistik summerer data og kontrollerer, at totaltal stemmer.

I udarbejdelsesfasen for Danmarks Statistiks artikel drøftes uklarheder og overraskende udviklinger med Miljøstyrelsen.

Databehandling

Tallene hentes direkte fra miljøstyrelsens statistik og underkastes ikke nogen yderligere behandling.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.