Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl

Dansk Planteværn indsamler ligeledes oplysninger om salget af aktivstoffer. Materialet giver imidlertid ikke basis for en fyldestgørende statistik for bekæmpelsesmidler, idet foreningens statistik kun omfatter foreningens 19 medlemmer. Man kan dog få en rettesnor for udviklingen. Statistikken bliver offentliggjort tidligere, end data modtages fra Miljøstyrelsen.

International sammenlignelighed

Ingen eller ringe sammenlignelighed med internationale statistikker.

Sammenlignelighed over tid

For det totale salg er der ca. 200 aktivstoffer, der indgår i statistikken. Til anvendelse i landbrugets planteavl indgår ca. 100 aktivstoffer, som indgår i statistikken. I forbindelse med forskning og nærmere undersøgelser af de enkelte stoffer, får man hele tiden større viden om stoffernes indflydelse på miljøet. Nogle stoffer, der tidligere var karakteriseret som aktivstoffer, kan derfor overgå til at være karakteriseret som hjælpestoffer. Statistisk kan der derfor være brug på dataserierne.

Sammenhæng med anden statistik

Dansk Planteværn indsamler ligeledes oplysninger om salget af aktivstoffer. Materialet giver imidlertid ikke basis for en fyldestgørende statistik for bekæmpelsesmidler, idet foreningens statistik kun omfatter foreningens 19 medlemmer. Man kan dog få en rettesnor for udviklingen. Statistikken bliver offentliggjort tidligere, end data modtages fra Miljøstyrelsen.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.