Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pelsdyrproduktion (Afsluttet)

Statistikken er en årlig opgørelse af antal producerede skind af mink, chinchilla og ræve, deres gennemsnitlige pris, samt den totale salgsværdi af pelsdyrproduktionen i mio. kr.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en årlig opgørelse af den danske produktion af skind af pelsdyr på danske pelsdyrfarme. Statistikken viser produktionen af skind og gennemsnitspris for skind samt salgsværdien af skind i alt, fra mink, ræve og chinchilla. Prisen på skindene er den gennemsnitlige auktionspris (hammerslagspris) minus farmernes salgsafgift. Alle skind i Danmark handles på Kopenhagen Fur. På Kopenhagen Furs hjemmeside kan læses mere om produktionen af pelsdyrskind i Danmark.

Grupperinger og klassifikationer

Produktionen af skind fra pelsdyr inddeles i følgende grupper: Mink, chinchilla og ræve. Antallet af mink er langt den større gruppe. Mens antal ræve er ubetydeligt i dag. Tidligere var der en lille produktion af ilder.

Sektordækning

Landbrugssektoren.

Begreber og definitioner

Avlsdyrtælling: Hvert år i marts skal alle medlemmer af Kopenhagen Fur indberette antallet af avlshunner (tæver) som er indsat i avl, både samlet antal og antal pr. farvetype. Disse oplysningen offentliggøres hvert år i fagblandet Dansk Pelsdyravl. Stort set alle pelsdyravler er medlem af Kopenhagen Fur.

Kobenhagen Fur: Kopenhagen Fur er en andelsforening, som er ejet af Dansk Pelsdyravlerforenings medlemmer. Kopenhagen Fur er en fællesbetegnelse for både andelsforeningen Dansk Pelsdyravlerforening og auktionhuset i Glostup, hvor medlemmernes skind bliver solgt.

Pelsdyr: Pelsdyr er defineret som pelsdyr opdrættet på danske pelsdyrgårde. Pelsdyr er mink, chinchilla, ræve og andre pelsdyr herunder ilder.

Pelsdyrproduktion: Pelsdyrproduktion er produktionen af skind på danske pelsdyrgårde, hvor mink, chinchille, ræve eller andre pelsdyr er opdrættet med henblik på at de aflives og deres skind anvendes til produktion af skind.

Enheder

  • Antallet af skind produceret i 1.000 stk.
  • Gennemsnitsprisen på skind i kr.
  • Værdien af den totale skindproduktion i tusind kr.

Population

Alle pelsdyr producerede i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1990 og frem i statistikbanken. Ældre tidsserier kan findes i publikationen Landbrugsstatistik.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal skind i 1.000 stk. Gennemsnitsprisen er i kr. og salgsværdien er mio. kr.

Referencetid

Produktionsoplysningerne dækker kalenderåret. Skind som er produceret i et år, sælges normalt fra januar til september i det efterfølgende år.

Hyppighed

Årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om Danmarks Statistik § 8.

Indberetningsbyrde

Oplysningerne er indsamles via eksisterende administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden for animalsk produktion eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.