Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pelsdyrproduktion (Afsluttet)

Årlig statistik om produktion af pelsdyr, offentliggøres i Statistikbanken under emnet Animalsk produktion, i tabellen PELS6.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen særskilt Nyt fra Danmarks Statistisk for denne statistik.

Publikationer

Se emnesiden Økonomi for landbrug og gartneri

Årlige data findes i Statistisk Tiårsoversigt

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Animalsk produktion i følgende tabel:

  • PELS6: Produktion af pelsdyr efter dyreart, enhed og tid

Derudover kan findes data vedr. pelsdyr og pelsdyr produktion, i følgende tabeller i statistikbanken: - PELS11: Bedrifter med pelsdyr efter bedriftsoplysninger og besætningsstørrelse - PELS22: Bedrifter med pelsdyr efter område og bedriftsoplysninger - PELS33: Bedrifter med pelsdyr efter område og bedriftsoplysninger - PELS44: Bedrifter med ræve og chinchillaer efter enhed og besætningsstørrelse - PELS55: Bedrifter med pelsdyr efter arealstørrelse og bedriftsoplysninger

  • ANI3: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter varegruppe og indekstype

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mere deltaljeret data.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af produktion af pelsdyr følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af Pelsdyrproduktion følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitik. Dette betyder, at der fra 2018 ikke offentliggøres priser på skind solgt på auktionerne hos Kopenhagen Fur, da de som det eneste auktionshus i Danmark ikke ønsker ikke at få dem offentliggjort og dermed kan Danmarks Statistik ikke offentliggøre disse.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.