Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pelsdyrproduktion (Afsluttet)

Statistikken er udarbejdet uden databrud siden 1990 og er derfor sammenlignelig i hele perioden.

International sammenlignelighed

Der er ingen EU forordning på området, men der kan findes lignende statistikker i andre lande. Kopenhagen Fur offentliggøre statistik over minkproduktion og priser på skind i Danmark og andre lande tilbage til 1947: [Kopenhagen Fur]{http://www.kopenhagenfur.com/da/minkavl/historisk-data.aspx}.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er fuldt ud sammenlignelig fra 1990 og fremefter. Siden 2018 har data om prisen på pelsdyrskind været fortroligt.

Sammenhæng med anden statistik

Der kan findes data vedr. pelsdyr og pelsdyr produktion, i følgende tabeller i statistikbanken:

PELS1: Produktion af pelsdyr efter dyreart og enhed

PELS11: Bedrifter med pelsdyr efter bedriftsoplysninger og besætningsstørrelse

PELS22: Bedrifter med pelsdyr efter område og bedriftsoplysninger

PELS33: Bedrifter med pelsdyr efter område og bedriftsoplysninger

PELS44: Bedrifter med ræve og chinchillaer efter enhed og besætningsstørrelse

PELS55: Bedrifter med pelsdyr efter arealstørrelse og bedriftsoplysninger

JORD1: Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, region, standardoutput, kvartilgruppe og regnskabsposter

JORD2: Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter

JORD3: Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter

JORD7: Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter

REGNPRO2: Dækningsbidrag og nettooverskud efter regnskabsposter for husdyr og produktionsgrene

JORD100: Regnskabsstatistik i 100 år efter bedriftstype, enhed og regnskabsposter

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.