Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pelsdyrproduktion (Afsluttet)

Grundlaget for data er Auktionerne hos Kopenhagen Fur, det eneste sted i Danmark, hvor der handles pelsdyrskind. Der er udelukkende tale om registeranvendelser.

Samlet præcision

Dansk Pelsdyravlerforening repræsenterer langt hovedparten af de danske pelsdyravlere, formentligt næsten 100 pct. Det antages, at alle medlemmer af Pelsdyravlerforeningen sælger deres skind via Kopenhagen Fur samt alle skind sælges indenfor et år efter pelsning. Derfor kan der være en usikkerhed i data, hvis der er skind fra tidligere sæsoner, som sælges på auktionerne.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Dansk Pelsdyravlerforening repræsenterer langt hovedparten af de danske pelsdyravlere, formentligt næsten 100 pct. Det antages, at alle medlemmer af Pelsdyravlerforeningen sælger deres skind via Kopenhagen Fur samt alle skind sælges indenfor et år efter pelsning. Derfor kan der være en usikkerhed i data, hvis der er skind fra tidligere sæsoner, som sælges på auktionerne.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Oplysningerne er pålidelige, da kvaliteten af registerdata er høj, da de kommer fra centrale register i Kopenhagen Fur.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

For produktionsoplysningerne kan der være betydelige forskelle, idet værdien af produktionen først kan endeligt beregnes året efter produktionen. Pelsdyrene bliver pelset i slutningen af året, men skindene sælges først på auktioner det efterfølgende år.