Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pelsdyrproduktion (Afsluttet)

Data til denne statistik indsamles både årligt og 5 gange årligt fra register oplysninger fra Kopenhagen Fur. Antal mink skind produceret i 2020 er oplysninger fra Fødevarestyrelsen.

Kilder

Registeroplysning fra Kopenhagen Fur. Det er primært oplysninger fra pelsdyraktionerne og fra den årlige avlsdyrtælling, som er Kopenhagen Furs opgørelse over alle pelsdyrfarmes antal avlsdyr. Antal mink skind produceret i 2020 er oplysninger fra Fødevarestyrelsen.

Indsamlingshyppighed

Der indsamles data lige efter hver auktion i Kopenhagen Fur. Der afholdes normalt fem auktioner hvert år, som strækker sig fra januar til september, hvor de sidste skind sælges. De fleste minkskind produceres i december året før, hvor minkene normalt pelses. Oplysningerne fra Pelsdyravlstællingen modtages årlig. Dog er oplysningerne om antal mink skind produceret i 2020 fra Fødevarestyrelsen.

Indsamlingsmetode

Data fra administrative registre sendes til Danmarks Statistik.

Datavalidering

De indkomne data tjekkes for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder.

Databehandling

Data indsamles primært fra register.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.