Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
39 17 33 94

sms@dst.dk

Hent som PDF

Overgangsregistret

Datagrundlaget for overgangsregistret er elevregistret. Uddannelseskarrieren i elevregistret opdeles i uddannelsesgrupper. Den enkelte record vedrører en gruppe og indeholder oplysninger om forløbet gennem grupperne såvel som overgangene mellem grupperne. Se iøvrigt den statistiske behandling i Statistik dokumentation for elevregistret.

Kilder

Kilden til overgangsregistret er elev3 registret, som indeholder oplysninger om ordinære uddannelser i Danmark.

Indsamlingshyppighed

Registret er baseret på oplysninger fra elev3, som indsamles en gang årligt.

Indsamlingsmetode

Størstedelen af data indsamles som system- til- systemindberetninger. Der er dog enkelte uddannelsesinstitutioner, som indberetter via web spørgeskemaer.

Datavalidering

Se beskrivelsen af datavalidering i statistikdokumentationen for Elevregistret.

Databehandling

Datagrundlaget er elevregistret. Der laves en bearbejdet version af dette, idet de studerendes uddannelseskarrierer i elevregistret læses igennem i kronologisk rækkefølge og karriererne opdeles i afsnit svarende til de uddannelsesgrupper den studerende bevæger sig igennem. For hver uddannelsesgruppe dannes et overgangsskema.

Bearbejdningen foregår i flere trin:

Trin 1: Dannelse af grupper af uddannelser. Uddannelsesgruppen er den centrale enhed i overgangsregistret. En gruppe (pakke) defineres som en sekvens af uddannelser i en persons karriere, som er inden for samme gruppe. Gruppen afgrænses tidsmæssigt af første uddannelse/record i gruppen og går frem til:

  • første afgang med kompetence (Komp = 1, 3)
  • sidste uddannelse/record i gruppen (efterfølges af record i ny gruppe eller er sidste record i personens karriere).

Trin 2: Tilføjelse af overgange mellem grupper. Tilføjelse af tidligere og efterfølgende uddannelsesgruppe, som giver et overgangsmønster for hver enkelt gruppe. Tilføjelse af Gruppe-Tilgangsart, som definerer tilgangen på baggrund af tidligere aktiviteter i gruppen og på uddannelsesområdet (gruppen set som centrale gruppe i sin kontekst).

Trin 3: Dannelse af hukommelse. Hukommelse som til hver enkelt gruppe (set som central gruppe i sin kontekst) knytter oplysninger om tidligere aktiviteter og resultater:

– Grundskoleafgang – Adgangsgivende uddannelse – Tidligere fuldført på området – Tidligere aktivitet i gruppen, herunder evt. fuldført uddannelse i gruppen

En uddybende beskrivelse af overgangsregistret findes i uddannelsens manual: DISCED.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.