Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
39 17 33 94

sms@dst.dk

Hent som PDF

Overgangsregistret

Registret er oplagt til at belyse forløb i uddannelsessystemet samt belyse gennemførelse og frafald i de enkelte uddannelsesgrupper. Danmarks Statistik bruger overgangsregistrets opgørelse af et og fem-års-frafald til opgørelser af frafald fra uddannelser.

Brugerbehov

I registret er en uddannelsesstatus efter 1. og 5. år, hvilket gør det enkelt at opgøre afbrud. Registret danner grundlag for Danmarks Statistiks opgørelse af uddannelsesafbrud.

Brugertilfredshed

I arbejdet med uddannelsesstatistikken søges brugerne inddraget så meget som muligt. Nogle brugere kan hjælpe med at sikre data fra skolerne af høj kvalitet til tiden og andre brugere kan give inspiration til nye statistikker og analyser. Endelig prøver vi gennem brugerinddragelse at få inspiration til udvikling af metoder og modeller, der kan bidrage til en fortsat udvikling og forbedring af statistikken.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.