Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
39 17 33 94

sms@dst.dk

Hent som PDF

Overgangsregistret

I overgangsregistret er den centrale enhed uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser. I overgangsregistret ses der på tilgangen til et uddannelsesområde, fx erhvervsuddannelserne og de studerende følges gennem denne uddannelsesgruppe med de omvalg og institutionsskift som måtte forekomme. I overgangsregistret findes der fx opgørelser af antallet af uddannelses- og institutionsskift i uddannelsesgruppen, en uddannelsesstatus efter 1. og 5. år , brutto og nettotid i uddannelsesgruppen samt foregående og efterfølgende uddannelsesgruppe.

Indholdsbeskrivelse

Overgangsregistret er en gruppeorienteret bearbejdning af Elevregistrets uddannelseskarrierer, hvor uddannelserne er grupperet og karriererne opdeles i ”pakker” af grupperede uddannelser. En gruppe (pakke) defineres som en sekvens af uddannelser i en persons karriere som er inden for samme gruppe.

Gruppen afgrænses tidsmæssigt af første uddannelse/record i gruppen og går frem til: • første afgang med kompetence (Komp = 1, 3) • sidste uddannelse/record i gruppen (efterfølges af record i ny gruppe eller er sidste record i personens karriere).

Med denne gruppetilgang til uddannelserne beskrives de større strømninger gennem uddannelsessystemet samtidig med, at de skift, der forekommer undervejs registreres. Der ses på tilgangen til en uddannelsesgruppe fx erhvervsuddannelserne og det belyses, hvor mange af dem der starter på en uddannelse i gruppen der fuldfører en uddannelse i gruppen. Den studerende kan undervejs godt have skiftet uddannelse således at uddannelsen, som vedkommende ender med at gennemføre, ikke er den, som han/hun startede på. Bemærk, at en person kan godt have flere forekomster af samme gruppe. De vil i så fald være adskilt tidsmæssigt af en anden gruppe eller gruppen er fuldført med kompetence og personen genstarter i gruppen på en ny uddannelse eller fortsætter på samme uddannelse på et højere niveau. Der vil således ikke være skjult en uddannelse med kompetence i en gruppe som er blevet overskrevet af en efterfølgende uddannelse/record.

En uddybende beskrivelse af overgangsregistret findes i uddannelsens manual: Manual

Grupperinger og klassifikationer

I overgangsregistret er uddannelserne grupperet på følgende måde:

Gruppe: DISCED hovedområde Grundskole :
1. Grundskole 10 10

Ungdomsuddannelser: 2. Forberedende uddannelser. 15 15 3. Gymnasiale uddannelser 21 20, 3510, 3520 4. Erhvervsuddannelser 31 29, 30, 3530

Videregående uddannelser: 5. KVU 40 40 6. MVU 50 50 7. Bachelor 60 60 8. Kandidat 70 70

Forskeruddannelser: 9. Ph.d. 80 80

Ved offentliggørelser fra overgangsregistret benyttes denne gruppeinddeling sammen med Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur DISCED. En beskrivelse af denne kan findes på: DISCED

Sektordækning

Uddannelsesinstitutioner som udbyder offentligt anerkendte uddannelser eller uddannelser, som er SU-berettigede.

Begreber og definitioner

1-års status: Statistikken opgør uddannelsesstatus efter 1-år. Har den studerende fuldført eller afbrudt uddannelsen i løbet af det første år eller er den studerende fortsat i gang.

5-års status: Statistikken opgør uddannelsesstatus efter 5-år. Har den studerende fuldført eller afbrudt uddannelsen i løbet af de første fem år eller er den studerende fortsat i gang.

Enheder

De statistiske enheder er personer.

Population

Populationen består af personer som har været indskrevet på en ordinær uddannelse i Danmark, der er offentligt reguleret. Det vil sige at Undervisningsministeriet eller et fagministerium har fastsat rammerne for uddannelserne gennem love og bekendtgørelser. Siden 2007 er der endvidere oplysninger om private uddannelser, som er SU-berettigede.

Geografisk dækning

Studerende ved danske uddannelsesinstitutioner.

Tidsperiode

Overgangsregistrets datagrundlag er elevregistret som blev etableret i starten af 1970'erne. Registret bliver opdateret en gang årligt men nye data til og med 30. september i det enkelte år.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Målenheden er antal personer.

Referencetid

Overgangsregistrets referencetid er 30. september 2019.

Hyppighed

Der sker en årligt opdatering af registret.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6. Der findes ingen EU-regulering for elevregistret.

Indberetningsbyrde

Der er ikke nogen indberetningsbyrde, idet statistikken bygger på eksisterende datakilder.

Øvrige oplysninger

Der er oplysninger om de uddannelser, som er samlet i elevregistret på følgende emneside: Fuldtidsuddannelser.