Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
39 17 33 94

sms@dst.dk

Hent som PDF

Overgangsregistret

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik Statistikbanken offentliggøre tal for overgangsregistret under emnet Uddannelsesforløb

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik

Publikationer

Yderligere information findes i uddannelsesstatistikkens manual, som giver en detaljeret gennemgang af uddannelsesstatistikkens forskellige bestanddele: Manual

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i statistikbanken under emnet Uddannelse og Viden, Uddannelsesforløb: Uddannelsesforløb.

Adgang til mikrodata

Overgangsregistret ligger som moduldata i Danmarks Statistiks Personstatistiske Database PSD og der er adgang til registret via Danmarks Statistiks forskerordning.

Anden tilgængelighed

Overgangsregistret er ikke tilgængeligt på andre måder.

Diskretioneringspolitik

I forbindelse med offentliggørelser fra overgangsregistret følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik, se: Datafortrolighed.

Diskretionering og databehandling

I forbindelse med offentliggørelser fra overgangsregistret følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik, se: Datafortrolighed.

Reference til metodedokumenter

For nærmere information henvises til: · Danmarks Statistiks hjemmeside: Hjemmeside · Uddannelsesstatistikkens manual: Manual

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.