Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Sara Svantesson
39 17 30 66

srs@dst.dk

Hent som PDF

Olie og naturgas i Nordsøen

I Statistikbanken offentliggøres tal for Olie og naturgas i Nordsøen i tabellerne OlieRg, GasRg og VogRg. Derudover er regnskabet forklaret i publikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNPGrønne nationalregnskaber og det grønne BNP og Danmarks Statistik Analyse Hvad er værdien af Danmarks olie og naturgas i Nordsøen?. Se mere på statistikkens Emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

NYT er tilgængelig på emnesiden om Naturressourcer.

Publikationer

Statistikken er forklaret i publikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP og i Danmarks Statistik Analyse Hvad er værdien af Danmarks olie og naturgas i Nordsøen?.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Geografi, miljø og energi, Grønt nationalregnskab, Naturressourcer i tabellerne OlieRg, GasRg og VogRg.

Adgang til mikrodata

Regnskabet offentliggøres på det mest detaljerede niveau og der er generelt ikke adgang til mere detaljerede data.

Anden tilgængelighed

Dele af oplysningerne i denne statistik er også til rådighed i Energistyrelsens udgivelse 'Olie- og gasproduktion'. Derudover kan nogle oplysninger genfindes i Energiregnskab for Danmark.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres ikke på et detaljeringsniveau, der nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Finansministeriet, Center for konkurrence, selskaber og forsyning (2017). "Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger". København.

Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank (2012). "System of Environmental-Economic Accounting, Central Framework". New York.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.