Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Sara Svantesson
39 17 30 66

srs@dst.dk

Hent som PDF

Olie og naturgas i Nordsøen

Statistikken anvendes til analyser og prognoser af ministerier, brancheorganisationer, forskningsinstitutioner, rådgivende ingeniørfirmaer o.a., der ønsker et overblik over sammenhængene mellem økonomi og miljø.

Brugerbehov

Naturressourceopgørelsen indgår i Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab. De eksterne brugere af det grønne nationalregnskab er ministerier, brancheorganisationer, forskningsinstitutioner, rådgivende ingeniørfirmaer o.a., der ønsker et overblik over sammenhængene mellem økonomi og miljø. Det monetære regnskab, hvor det fysiske regnskab er værdisat, kan bruges i analyser af bæredygtighed og i formueopgørelser af et lands samlede formue og er samtidig et første skridt mod et egentlig ’grønt’ BNP (udtømningsjusteret BNP).

Brugertilfredshed

Kontaktudvalg for miljøøkonomiske regnskaber og statistikker holder mindst et møde om året. Hele eller dele af udvalgets møder har seminarform, hvor der kan være flere deltagere fra de institutioner, der er repræsenteret i udvalget. Følgende institutioner og organisationer har en repræsentant i udvalget: Danmarks Statistik, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Transportministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Dansk Industri, Dansk Erhverv. Information om brugertilfredshed indsamles ikke separat, men brugernes behov og tilfredshed diskuteres i dette kontaktudvalg.

Fuldstændighed af data

Naturressourceopgørelsen er opstillet i overensstemmelse med de internationale anbefalinger fra FN og Eurostat m.fl. og er fuldt dækkende i forhold til eksisterende viden om størrelsen af olie- og naturgasreserverne i Nordsøen.