Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk statistik
Jesper Lillebro Feddersen.
39 17 35 69

jef@dst.dk

Hent som PDF

Offentligt underskud og gæld i EU-landene

Der er stor interesse for opgørelsen af ØMU-gæld og ØMU-saldoen blandt brugere som følger udviklingen i den offentlige økonomi.

Den primære bruger er EU-Kommissionen. Derudover forventes brugerne fortrinsvis at være Danmarks Nationalbank, finansielle institutioner, økonomiske ministerier, interesseorganisationer og finansielle analytikere.

Brugerbehov

Den primære bruger er EU-Kommissionen. Derudover forventes brugerne fortrinsvis at være Danmarks Nationalbank, finansielle institutioner, økonomiske ministerier, interesseorganisationer og finansielle analytikere. Der er stor interesse for opgørelsen af ØMU-gæld og ØMU-saldoen blandt brugere som følger udviklingen i den offentlige økonomi.

Brugertilfredshed

Høj ifølge de løbende vurderinger fra Eurostat.

Fuldstændighed af data

God for de endelige data, idet der anvendes officielle regnskaber for alle delsektorer. Statistikken er omfattet af krav fra EU, som alle er opfyldt.

Opgørelserne er grundlæggende baseret på Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS), men afviger herfra på visse punkter, bl.a. værdiansættes gælden til nominel værdi.

  • Opgørelse af den konsoliderede bruttogæld opgjort til nominel værdi for offentlig forvaltning og service kaldes i daglig tale ØMU-gælden.
  • Opgørelsen af underskuddet i i offentlig forvaltning og service kaldes i daglig tale ØMU-saldoen.
  • ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark blev første gang offentliggjort i 2004. Data findes tilbage til 2000.
  • Offentligt underskud og gæld i EU blev første gang offentliggjort i 2003. Data findes p.t. tilbage til 2004.
  • Offentligt underskud og gæld i EU-landene blev første gang offentliggjort i 2020. Data findes tilbage til 2000.