Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk statistik
Jesper Lillebro Feddersen.
39 17 35 69

jef@dst.dk

Hent som PDF

Offentligt underskud og gæld i EU-landene

ØMU-gælden og ØMU-saldoen bygger på regnskabsoplysninger, der dækker hele målpopulationen, som derfor er behæftet med en meget begrænset usikkerhed.

Der foreligger endnu ingen usikkerhedsberegninger.

Den samlede pålidelighed må anses for relativt høj.

Samlet præcision

Den samlede pålidelighed må anses for relativt høj, da opstillingen og opgørelsen af ØMU-saldo og ØMU-gælden indebærer en række konsistenscheck, datakonfrontationer og kontrolberegninger.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

ØMU-gælden og ØMU-saldoen bygger på regnskabsoplysninger, der dækker hele målpopulationen, som derfor er behæftet med en meget begrænset usikkerhed.

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

ØMU-gælden og ØMU-saldoen bygger på en række primærkilder, der er behæftet med en vis usikkerhed for den foreløbige opgørelse, der offentliggøres primo april, og er baseret på foreløbige regnskabsoplysninger.

Opgørelsen der bygger på endelige regnskaber og offentliggøres primo oktober er ligeledes behæftet med en vis usikkerhed for ØMU-saldoens vedkomne, idet den endelig opgørelse af skatter først foreligger 3 år efter indkomståret.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

ØMU-gælden og ØMU-saldoen opgøres for det forgangne år og offentliggøres i sin foreløbige udgave primo april. Den endelige udgave, der primært bygger på regnskaber, offentliggøres primo oktober.