Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk afdeling.
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Økonomien i danske spillefilm

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for økonomien i danske spillefilm under emnet Biografer og film. Se mere på emnesiden Biografer og film.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • FILMFIN1: Finansiering af danske spillefilm efter finansieringstype, nøgletal og tid
  • FILMFIN2: Finansiering af danske spillefilm efter finansieringstype, målgruppe, nøgletal og tid
  • FILMOMK1: Omkostninger til produktion af danske spillefilm efter nøgletal, målgruppe og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.