Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk afdeling.
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Økonomien i danske spillefilm

Statistikken er relevant for branchefolk, forskere, analytikere og andre med en særlig eller generel interesse i de økonomiske aspekter i dansk filmproduktion. Den kan bruges til at understøtte analyser af udviklingen i dansk spillefilmsproduktion og/eller være udgangspunkt for politiske debatter og beslutninger. Den kan også give et indblik i rammebetingelser for danske spillefilm for andre interesserede.

Brugerbehov

Det overordnede brugerbehov er at skabe mere viden om de økonomiske rammebetingelser for danske spillefilm, som kan facilitere flere faktabaserede debatter og beslutninger.

Fagpersoner har i længere tid efterspurgt en statistik, som belyser økonomien og pengestrømmene i den audiovisuelle industri. Danmarks Statistik har i samarbejde med branchen, Det Danske Filminstitut og Kulturministeriet undersøgt mulighederne for at imødekomme denne efterspørgsel.

Statistikken om økonomien i danske spillefilm er resultat af samarbejdsprojektet. På nuværende tidspunkt dækker statistikken finansieringen af og omkostningerne forbundet med danske spillefilmsproduktion. Det forventes, at statistikken også vil dække indtægtsdimensionen i løbet af 2022.

Økonomien i danske spillefilm er én af mange dimensioner i den audiovisuelle industri, og der er efterspørgsel efter belysning af flere. På nuværende tidspunkt undersøges det, om der kan etableres en statistik, der kaster lys på fiktion (serier).

Brugertilfredshed

Statistikken er udviklet i samarbejde med branchen, Det Danske Filminstitut og Kulturministeriet for at sikre brugertilfredshed.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.