Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Luftfart

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Luftfart og i Statistikbanken under Transport og Infrastruktur. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik om Luftfart.

Publikationer

Statistik om luftfart indgår i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Transport i følgende tabeller:

Transportmidler

 • FLYV11: Dansk registrerede fly pr. 1. januar efter type og enhed

Trafik

 • FLYV21: Flyoperationer på større, betjente danske lufthavne efter lufthavn, flyvning og transporttype

Persontransport

 • FLYV31: Passagerer på større offentlige, betjente danske lufthavne efter lufthavn og passagerkategori
 • FLYV32: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne efter lufthavn, transporttype og flyvning
 • FLYV33: Passagertransport med rute- og charterfly mellem danske lufthavne efter påstigning og afstigning
 • FLYV34: Flyrejser med rute- og charterfly mellem større, offentlige, betjente lufthavne og udlandet efter lufthavn, destinationsland og retning
 • FLYV35: Passagerer på udenrigsflyvninger efter rejselængde, flyvning og enhed
 • FLYV36: Persontransportarbejde med fly efter transporttype
 • FLYV91: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne efter lufthavn, transporttype og flyvning
 • FLYV92: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne efter transporttype og flyvning
 • FLYV93: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne (sæsonkorrigeret) efter transporttype og flyvning

Godstransport med fly

 • FLYV41: Lufttransport af gods over betjente danske lufthavne efter lufthavn og transporttype

Lufthavne

 • FLYV1: Offentlige betjente lufthavne efter lufthavn og banelængde
 • FLYV2: Faste investeringer i lufthavne efter investeringstype og enhed
 • FLYV3: Aktivitet på offentlige betjente lufthavne efter lufthavn og enhed

Adgang til mikrodata

Der er adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der foretages ikke diskretionering af data hos Danmarks Statistik. Hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skjules oplysninger om de enkelte flyoperatørers passagertal, før Danmarks Statistik modtager data.

Reference til metodedokumenter

For yderligere beskrivelse af statistikkens metode henvises til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.