Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Luftfart

Oplysningerne modtages kvartalsvis fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor data er valideret og diskretioneret. Danmarks Statistik foretager en overordnet fejlkontrol og oplysninger om passagerer sæsonkorrigeres før publicering.

Kilder

Oplysningerne indsamles månedligt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra de enkelte lufthavne som en del af styrelsens tilsynspligt.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvorfra Danmarks Statistik modtager data kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

Danmarks Statistik modtager et udtræk fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database.

Datavalidering

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen står for den primære fejlsøgning.

I Danmarks Statistik kontrolleres de modtagne data for væsentlige afvigelser på lufthavnsniveau i forhold til tidligere perioder.

Databehandling

Der er ingen konkret dataopsamling.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner af data andet end sæsonkorrigering af passageroplysninger.