Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Luftfart

Der er en konsistent tidsserie tilbage til 1990. Statistikken er fuldt sammenlignelig med statistikker udgivet af andre lande.

International sammenlignelighed

Statistikken er fuldt sammenlignelig med luftfartsstatistik udarbejdet indenfor Europa. Sammenlignelige statistikker udgives af Eurostat.

Sammenlignelighed over tid

Opgørelser over person- og godstransport med fly kan sammenlignes tilbage til 1990 for de fleste variables vedkommende.

Sammenhæng med anden statistik

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Her kan man finde statistik på de enkelte lufthavne.

Intern konsistens

Statistikken udarbejdes på baggrund af data fra lufthavne indberettet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt fra Nationalregnskabet. Der gøres ikke noget for at sikre konsistens, da ingen af kilderne sammenkøres.