Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Lønmodtagerorganisationers medlemstal

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

De nyeste tal offentliggøres i en årlig nyhedsartikel: Nyt fra Danmarks Statistik.

Alle tal findes i Statistikbanken.

Publikationer

Tallene indgår i:

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Lønmodtagerorganisationer i følgende tabel:

  • LONMED2: Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31.12 (Hovedorganisationer) efter medlemsorganisationer og køn

  • LONMED3: Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31.12 (Enkelte organisationer) efter medlemsorganisationer og køn

Adgang til mikrodata

Der foreligger ikke mere detaljerede tal end de data, der offentliggøres.

Anden tilgængelighed

Ingen bemærkninger.

Diskretioneringspolitik

Det er ikke nødvendigt at diskretionere statistikken i relation til Danmarks Statistik's datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Det er ikke nødvendigt at diskretionere statistikken i relation til Danmarks Statistik's datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Der foreligger ikke yderligere dokumentation.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.