Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Henriette Sussi Rosenstrøm
39 17 34 44

hro@dst.dk

Hent som PDF

Lønmodtagerorganisationers medlemstal

Statistikken giver en oversigt over lønmodtagerorganisationernes medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning uafhængigt af deres alder, men eksklusiv selvstændige erhvervsdrivende, personer under uddannelse, pensionister og efterlønnere. Statistikken offentliggøres årligt.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken giver en oversigt over lønmodtagerorganisationernes medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning, det vil sige eksklusiv selvstændige erhvervsdrivende, personer under uddannelse, pensionister og efterlønnere. Statistikken offentliggøres årligt. Fra og med offentliggørelsen pr. 31. december 2019 er medlemstallene i statistikbanken blevet opdelt i to separate tabeller. Den ene fokuserer på medlemmer (med arbejdsmarkedstilknytning), fordelt efter hovedorganisation, mens den anden fokuserer på medlemmer (med arbejdsmarkedstilknytning), fordelt efter de enkelte organisationer i form af fagforeninger. Begge tabeller indeholder tal for 2007-2022. Fra og med offentliggørelsen pr. 31. december 2019 indeholder tabellen med de enkelte organisationer nu kun de fagforeninger, der eksisterede pr. 31/12 2019. De fagforeninger der er blevet sammenlagt over årene op til 2019 er ført tilbage, under deres nye navn til 2007, mens medlemmer af øvrige fagforeninger, der ikke længere eksisterer, og som ikke har kunnet henføres til en eksisterende forening, er lagt sammen under ’ophørte foreninger’.

Grupperinger og klassifikationer

De fleste lønmodtagerorganisationer er medlem af en hovedorganisation (FH, AC eller Ledernes Hovedorganisation), mens et mindre antal står uden for hovedorganisationerne.

Sektordækning

Statistikken omfatter alle sektorer, som er repræsenteret vha. lønmodtagerorganisationer.

Begreber og definitioner

Lønmodtager: Person som arbejder for en privat eller offentlig arbejdsgiver, og som modtager aflønning i form af penge eller naturalier og resultatgodtgørelse. Værnepligtige medregnes også.

Lønmodtager med tilknytning til arbejdsmarkedet: En lønmodtager med tilknytning til arbejdsmarkedet har et lønnet arbejde eller er arbejdsløs. En lønmodtager uden tilknytning til arbejdsmarkedet er fx under uddannelse, pensionist eller efterlønner.

Lønmodtagerorganisation: Sammenslutning af lønmodtagere og arbejdsløse med samme fag eller uddannelse eller med samme type arbejdsopgaver med det formål at arbejde for medlemmernes fælles interesser. De fleste lønmodtagerorganisationer er medlem af en hovedorganisation (LO, FTF, AC eller Ledernes Hovedorganisation), mens et mindre antal står uden for hovedorganisationerne.

Enheder

Person.

Population

Lønmodtagere med tilknytning til arbejdsmarkedet har et lønnet arbejde eller er arbejdsløse og er medlem af en dansk lønmodtagerorganisation.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

  1. december 2007 - 31. december 2022.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Personer.

Referencetid

01-01-2022 - 31-12-2022

Hyppighed

Statistikken offentliggøres årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Undersøgelsen er frivillig og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel.

Indberetningsbyrde

Der foreligger ikke beregninger af indberetningsbyrdens størrelse, men det skal understreges af undersøgelsen er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.