Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Lønmodtagerorganisationers medlemstal

Der kan forekomme mindre brud over tid i forbindelse med at lønmodtagerorganisationerne ændrer på opgørelsesmetoden. Fx. skyldes nedgangen i medlemstal i nogle organisationer fra 2011 til 2012, at de indtil da havde indberettet medlemstal inklusiv medlemmer uden arbejdsmarkedstilknytning. Endvidere kan hovedorganisationernes samlede medlemstal variere over tid, fordi de enkelte lønmodtagerorganisationer kan melde sig ud og ind af hovedorganisationerne. Endelig opstår der nye lønmodtagerorganisationer, ligesom der forsvinder nogen over tid. Organisationerne har ikke altid mulighed for at foretage rettelser tilbage i tid.

International sammenlignelighed

Statistikken kan ikke sammenlignes med tilsvarede internationale opgørelser.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er udarbejdet siden 1994. Der kan forekomme mindre brud over tid i forbindelse med at lønmodtagerorganisationerne ændrer på opgørelsesmetoden. Fx. skyldes nedgangen i medlemstal i nogle organisationer i 2012, at de indtil da havde indberettet medlemstal inklusiv medlemmer uden arbejdsmarkedstilknytning. Endvidere kan hovedorganisationernes samlede medlemstal variere over tid, fordi de enkelte lønmodtagerorganisationer kan melde sig ud og ind af disse. Endelig opstår der nye lønmodtagerorganisationer, ligesom der forsvinder nogen over tid. Organisationerne har ikke altid mulighed for at foretage rettelser tilbage i tid. Et typisk eksempel på dette er Finansforbundet der i 2022 gik fra at have stået uden for hovedorganisationerne til at blive optaget i FH. Pr. 31. december 2022 havde Finansforbundet 39.581 medlemmer, der altså som noget nyt inkluderes under FH i opgørelsen pr. den 31. december 2022, til offentliggørelse den 17. maj 2023 .

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke anden statistik om emnet omfattende samtlige danske lønmodtagerorganisationer.

Intern konsistens

Alle lønmodtagerorganisationer og hovedorganisationer får tilsendt samme spørgeskema. Det er imidlertid ikke alle organisationer, der er i stand til at opgøre tallene eksklusiv medlemmer uden tilknytning til arbejdsmarkedet helt præcist, dvs. ekskl. studerende, efterlønsmodtagere og pensionister, ligesom selvstændige kan være inkluderet i et vist omfang.