Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Henriette Sussi Rosenstrøm
39 17 34 44

hro@dst.dk

Hent som PDF

Lønmodtagerorganisationers medlemstal

Der kan forekomme mindre brud over tid i forbindelse med at lønmodtagerorganisationerne ændrer på opgørelsesmetoden. Fx. skyldes nedgangen i medlemstal i nogle organisationer i 2012, at de indtil da havde indberettet tal incl. medlemmer uden arbejdsmarkedstilknytning. Endvidere kan hovedorganisationernes samlede medlemstal variere over tid, fordi lønmodtagerorganisationer kan melde sig ud og ind af disse. Endelig opstår der nye lønmodtagerorganisationer ligesom der forsvinder nogen over tid. Typisk vil organisationerne ikke have mulighed for at foretage rettelserne tilbage i tid.

International sammenlignelighed

Statistikken kan ikke sammenlignes med tilsvarede internationale opgørelser.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er udarbejdet siden 1994 som en tabel i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Der kan forekomme mindre brud over tid i forbindelse med at lønmodtagerorganisationerne ændrer på opgørelsesmetoden. Fx. skyldes nedgangen i medlemstal i nogle organisationer i 2012, at de indtil da havde indberettet tal incl. medlemmer uden arbejdsmarkedstilknytning. Endvidere kan hovedorganisationernes samlede medlemstal variere over tid, fordi lønmodtagerorganisationer kan melde sig ud og ind af disse. Endelig opstår der nye lønmodtagerorganisationer ligesom der forsvinder nogen over tid. Typisk vil organisationerne ikke have mulighed for at foretage rettelserne tilbage i tid.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke anden dansk statistik om emnet.

Intern konsistens

Alle lønmodtagerorganisationer og hovedorganisationer får tilsendt samme spørgeskema. Det er imidlertid ikke alle organisationer, der er i stand til at opgøre tallene eksklusiv medlemmer uden tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. studerende, efterlønsmodtagere og pensionister, ligesom selvstændige kan være inkluderet i et vist omfang.